Ψηφιακά μανόμετρα testo

Προσοχή! Τα testo 550 και testo 557 έχουν πλέον αντικατασταθεί. Δείτε τα νέα προϊόντα εδώ

Τα ψηφιακά μανόμετρα testo χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση και ανάλυση σημαντικών παραμέτρων για συστήματα ψύξης ή αντλίες θερμότητας.

Αυτό αφορά κυρίως στη μέτρηση των θερμοκρασιών και των πιέσεων των ψυκτικών μέσων. Επειδή τα ψυκτικά υγρά είναι μερικές φορές υπό υψηλή πίεση κατά τη λειτουργία, το μπλοκ σύνδεσης των οργάνων είναι κατασκευασμένο από μέταλλο.

Το εύρος των εφαρμογών που προσφέρονται από τα όργανα εκτείνεται από την ταυτόχρονη μέτρηση της υπερθέρμανσης και της υπόψυξης, στην υποστήριξη με εκκένωση και τη θέση σε λειτουργία αντλιών θερμότητας για συστήματα ψύξης και θέρμανσης, έως δοκιμές στεγανότητας με αντιστάθμιση θερμοκρασίας ενός συστήματος.

Tα testo 550 και testo 557 έχουν τα ακόλουθα κοινά χαρακτηριστικά:

Βελτιωμένη ανθεκτικότητα:

 • Οθόνη που προστατεύεται από πρόσθετο μεταλλικό πλαίσιο
 • Νέος σχεδιασμός προστατευτικών καπακιών εισόδου θερμοκρασίας
 • IP 42 για όλα τα μοντέλα

Ευκολότερη λειτουργία:

 • Μεγαλύτερα κενά μεταξύ των ρυθμιστών θέσης βαλβίδων (μπλοκ βαλβίδων 4 κατευθύνσεων)
 • Αυτόματη ανίχνευση αισθητήρα (αισθητήρας °C)
 • Απλοποιημένη καθοδήγηση με το κλειδί ESC
 • Λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης

Βελτιωμένα τεχνικά χαρακτηριστικά:

 • Εύρος μέτρησης μέχρι 60 bar
 • Διάρκεια ζωής μπαταρίας 250 ώρες
 • Ακρίβεια πίεσης 0,5% fs
 • 60 ψυκτικά μέσα στο όργανο από το εργοστάσιοΚαι τα 2 όργανα χρησιμοποιούν τους δύο αισθητήρες πίεσης με αντιστάθμιση θερμοκρασίας για γρήγορη και ακριβή μέτρηση της υψηλής (κόκκινης) και της χαμηλής (μπλε) πίεσης. Τα 60 και ψυκτικά μέσα που αποθηκεύονται στο όργανο επιτρέπουν τον αυτόματο υπολογισμό της θερμοκρασίας συμπύκνωσης και της εξάτμισης ανάλογα με τη μετρούμενη πίεση. Αυτό εξοικονομεί χρόνο στον χρήστη, που διαφορετικά θα χαθεί κάνοντας δύσκολους χειρόγραφους υπολογισμούς, και αποτρέπει τα σφάλματα που μπορεί να προκύψουν κατά την ανάγνωση των τιμών μέτρησης από τα αναλογικά μανόμετρα (σφάλματα παραλληλότητας).

Τοποθετώντας δύο εξωτερικούς αισθητήρες θερμοκρασίας μπορείτε να μετρήσετε ταυτόχρονα τις πραγματικές θερμοκρασίες που επικρατούν στο σύστημα. Αυτές είναι συνήθως οι θερμοκρασίες στην είσοδο του συμπιεστή και η είσοδος της βαλβίδας εκτόνωσης.

Τα ψηφιακά μανόμετρα της Testo χρησιμοποιούν τις μετρούμενες θερμοκρασίες για τον αυτόματο υπολογισμό της υπερθέρμανσης και της υπόψυξης του συστήματος που πράγματι συμβαίνουν.

Τα ακριβή και αξιόπιστα αποτελέσματα επιτυγχάνονται εδώ με έναν αισθητήρα επιφάνειας (αισθητήρας σφιγκτήρα). Αυτοί συσφίγγονται επάνω στον σωλήνα, όπου καταγράφουν γρήγορα τη θερμοκρασία επιφάνειας.

Και τα 2 μανόμετρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο της στεγανότητας του συστήματος. Στο πλαίσιο αυτό, αυτό που έχει σημασία είναι η φυσική σχέση μεταξύ της πίεσης και της θερμοκρασίας περιβάλλοντος. Συνδέοντας τον εξωτερικό αισθητήρα αέρα, η θερμοκρασία περιβάλλοντος και η πίεση του συστήματος μετριούνται σε ένα διάστημα ορισμένο από τον χρήστη.

Τα όργανα παρακολουθούν αλλαγές στη θερμοκρασία περιβάλλοντος και διορθώνουν αυτόματα το αποτέλεσμα μέτρησης που εκδίδεται για την πίεση στο τέλος της δοκιμής.

Αν και ο χρήστης εξακολουθεί να είναι υπεύθυνος για την ερμηνεία του αποτελέσματος της μέτρησης, μια πτώση πίεσης που προκαλείται από τη θερμοκρασία δεν θα ερμηνευτεί λανθασμένα ως διαρροή χάρη στον έλεγχο στεγανότητας με αντιστάθμιση θερμοκρασίας.

Κατά τη συντήρηση των αντλιών θερμότητας ή των συστημάτων κλιματισμού που έχουν λειτουργία θέρμανσης και ψύξης, οι εύκαμπτοι σωλήνες για τις πλευρές υψηλής και χαμηλής πίεσης κανονικά πρέπει να αντικαθίστανται με το χέρι.

Αυτό δεν είναι απαραίτητο σε κανένα από τα ψυκτικά μας μέσα.


Όλα τα όργανα έχουν μια ένδειξη κενού που βοηθά τους χρήστες όταν εκκενώνουν ένα σύστημα (σκοπός: να αφαιρέσει όλα τα ξένα αέρια και την υγρασία από το σύστημα) υποδεικνύοντας πότε έχει επιτευχθεί ένα κενό. Για να λειτουργήσει αυτή η λειτουργία, πρέπει να συνδεθεί μια αντλία κενού στη μεσαία σύνδεση του μπλοκ βαλβίδων 2 κατευθύνσεων.

Τι πρέπει να προσέξετε:

 • Τα 2 όργανα διαφέρουν ως προς την ακρίβειά τους και τον τύπο μέτρησης κενού.
 • Το testo 550 έχει ακρίβεια πίεσης + -0,3 bar και μπορεί επομένως να χρησιμοποιηθεί μόνο ως ένδειξη κατά την εκκένωση.
 • Το testo 570 έχει υψηλότερο επίπεδο ακρίβειας + -1 mbar στο εύρος μέτρησης κενού. Οι τυπικοί αισθητήρες πίεσης είναι αυτοί που μετρούν το κενό στο testo 550 καθώς και στο testo 570.
 • Το testo 557 διαθέτει εξωτερικό αισθητήρα κενού υψηλής ακρίβειας. Μπορεί να συνδεθεί απευθείας στο σύστημα από τον χρήστη και έχει ακρίβεια από την άποψη του κενού ± 1 mbar, δηλαδή 0,001 bar.Τα πλεονεκτήματα της App είναι:

 • Χρήση του smartphone ως δεύτερη οθόνη, π.χ. στην περίπτωση ρυθμίσεων
  συστήματος ή αντιμετώπισης προβλημάτων.
 • Εύκολη καταγραφή της μέτρησης ως αρχείο .pdf ή .csv.
 • Αποστολή δεδομένων μέτρησης στον πελάτη ή το γραφείο μέσω email.
 • Ενημέρωση δεδομένων ψυκτικού μέσω της App.
 • Η App είναι διαθέσιμη για Android και iOS.
 • Η κάλυψη είναι περίπου 20 m, όπου δεν υπάρχουν εμπόδια.testo 550

Το ψηφιακό μανόμετρο testo 550 είναι όργανο μέτρησης χειρός, ιδανικά κατάλληλο για ανθεκτική χρήση σε συστήματα ψύξης και αντλίες θερμότητας. Είτε πρόκειται για σέρβις, συντήρηση ή θέση σε λειτουργία ενός συστήματος, το όργανο υποστηρίζει τον χρήστη σε όλες τις εργασίες μέτρησης:

από την ταυτόχρονη μέτρηση της υπερθέρμανσης και της υπόψυξης, την υποστήριξη με εκκένωση, τη μετάβαση σε λειτουργία αντλίας θερμότητας σε συστήματα που έχουν λειτουργία ψύξης και θέρμανσης, έως το τεστ στεγανότητας με αντιστάθμιση θερμοκρασίας ενός συστήματος.

Το testo 550 διαθέτει ενσωματωμένη διεπαφή Bluetooth, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ασύρματη απεικόνιση των παραμέτρων μέτρησης σε ένα smartphone ή tablet. 

Εκτός από την ταυτόχρονη μέτρηση της υπερθέρμανσης και υπόψυξης και του τεστ στεγανότητας με αντιστάθμιση θερμοκρασίας, το testo 557 προσφέρει μέτρηση κενού υψηλής ακρίβειας με έναν εξωτερικό αισθητήρα κενού, έναν αποκαλούμενο αισθητήρα Pirani. Η θερμική αγωγιμότητα των αερίων εξαρτάται από την πίεση. Ο αισθητήρας Pirani χρησιμοποιεί αυτό το φυσικό φαινόμενο για να μετρήσει την πίεση.

Αυτό περιλαμβάνει ένα εξαιρετικά λεπτό σύρμα μέτρησης που θερμαίνεται και στη συνέχεια ψύχεται ανάλογα με την πίεση. Η ενέργεια που απαιτείται για να θερμανθεί ξανά το καλώδιο είναι μια μέτρηση της πίεσης.

 

Όπως το testo 550 και το testo 557, το όργανο διαθέτει ενσωματωμένη διεπαφή Bluetooth, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ασύρματη εμφάνιση των παραμέτρων μέτρησης σε ένα smartphone ή tablet.

Με το ψηφιακό μανόμετρο testo 570, η Testo προσφέρει ένα όργανο μέτρησης για τη μέτρηση θερμοκρασιών και πιέσεων σε συστήματα ψύξης και αντλίες θερμότητας με δυνατότητα λεπτομερούς ανάλυσης σφαλμάτων.

Έτσι, το testo 570 διευκολύνει όλες τις εργασίες στα συστήματα ψύξης και τις αντλίες θερμότητας και είναι ένα ιδανικό εργαλείο για τη συντήρηση, τη θέση σε λειτουργία και την αντιμετώπιση προβλημάτων.

Η ενσωματωμένη μέτρηση κενού, ο μεγάλος αριθμός συνδεόμενων αισθητήρων και η δυνατότητα αποθήκευσης των δεδομένων μέτρησης το καθιστούν την ιδανική προσθήκη στην ήδη υπάρχουσα σειρά προϊόντων.

Η μακροχρόνια καταγραφή δεδομένων ενός συστήματος και η επακόλουθη αξιολόγησή του με το λογισμικό "EasyKool" καθιστούν δυνατό τον αξιόπιστο εντοπισμό ελαττωμάτων που εμφανίζονται σποραδικά.

Αισθητήρες θερμοκρασίας

Οι αισθητήρες επιφάνειας χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της πραγματικής θερμοκρασίας και για τον προσδιορισμό της υπερθέρμανσης και της υπόψυξης.

Συσφίγγονται στο σωλήνα όπου καταγράφουν γρήγορα τη θερμοκρασία επιφάνειας:

 • Ο αισθητήρας σφιγκτήρα για διαμέτρους σωλήνων από 6 έως 35 mm που αναπτύχθηκε αποκλειστικά για το testo 550 (εύρος μέτρησης: -40 έως + 125 ° C, NTC) είναι εύκολο να συνδεθεί χρησιμοποιώντας εύκαμπτα άκρα σφιγκτήρα.
 • Ο αισθητήρας περιτύλιξης σωλήνων με ταινία Velcro για σωλήνες διαμέτρου μέχρι 75 mm (εύρος μέτρησης: -50 έως + 70 ° C, NTC).

Υπάρχουν 2 επιπλέον αισθητήρες, για επίπεδες επιφάνειες και για τη μέτρηση της θερμοκρασίας του αέρα:

 • Αδιάβροχος αισθητήρας επιφάνειας για επίπεδες επιφάνειες (εύρος μέτρησης: -50 έως + 150 ° C, NTC).
 • Ο ακριβής και στιβαρός αισθητήρας αέρα είναι κατάλληλος για δοκιμές στεγανότητας με αντιστάθμιση θερμοκρασίας (εύρος μέτρησης:
 • -50 έως + 125 ° C, NTC).

download_now  Σύγκριση αναλογικών-ψηφιακών μανομέτρων

download_now  Ψηφιακές κάσες μανομέτρων testo


Ψηφιακά μανόμετρα testo

Ψηφιακή κάσα μανομέτρων με Bluetooth

Κωδικός: 0563 1550

με Bluetooth, για τον έλεγχο, την συντήρηση και την εγκατάσταση συστημάτων ψύξης και θέρμανσης

Κωδικός: 0563 1557

για τη μέτρηση, την ανάλυση και τεκμηρίωση συστημάτων ψύξης και αντλιών θερμότητας

Κωδικός: 0563 5701

για τη μέτρηση, την ανάλυση και τεκμηρίωση συστημάτων ψύξης και αντλιών θερμότητας

Κωδικός: 0563 5702

Μείνετε σε επαφή μαζί μας

Μένετε ενήμεροι

Ακολουθήστε μας στα Social Media

© 2016 VoulTherm | All rights reserved Designed + Developed by NetApps